SOLFÅNGARE

Med hjälp av en solfångare värmer du upp ditt hus.

Hur?

En solfångare tar emot solstrålar och omvandlar energin i solinstrålningen till värme.För- och nackdelar

Fördelar
  • Minskar miljöpåverkan och buller för transporter av bränsle.
  • Helt automatiskt - behöver endast lite underhåll.
  • Bättre ekonomi - lägre kostnader.
  • Minskar det totala behovet av bränsle, kan minska elanvändningen.
  • Hållbar energiteknik


Nackdelar

  • Kräver utrymme för ackumulatortanken.
  • Den visuella faktorn kan upplevas som negativ för vissa människor.
  • Den optimala lutningen stämmer inte alltid med takets, vilket gör att man har att välja mellan att antingen ha samma lutning som taket (vilket ger minskad effektsgrad) eller förändra takets utseende.