Amazon.com

Gwybodaeth diddorol am Amazon.co.uk

Big image

Hanes Amazon

Ffeindiwr amazon oedd Jeff Bezos. Cafodd ei ffeindio ar y chweched o Orffenaf 1994. Mae'n cwmni americanaidd ac mae'r headquarters yn Seattle, Washington. Enw gwreiddiol Amazon oedd Cadabra.

Hanes bellach

Dechreuodd y cwmni bant fel cwmni gwerthu llyfrau ar lein. yn y ddau mis gyntaf o fusnes gwerthodd Amazon i 50 'state' a dros 45 gwlad. Hefyd, mewn dau mis roedd Amazon yn gwneud $20 000 yr wythnos!
Big image

Ffeithiau diddorol

$61 miliwn yn 2012

Amazon cloud s3 yn gallu storio 82 llyfr am bob person yn y byd

dechreuodd mewn garage Jeff Bezos

Gwefanau arall gan Amazon.com

yn 2012 gwnaeth amazon gwefan o'r enw Vine.com am pobl prynnu cynhyrchion gwyrdd sy'n cynnwys, bwyd, pethau am y ty ac apparel. yn 2010 gwnaethom nhw diapers.com am pethau am babanod

Lleoliad canolfanau datblygu Amazon

o Mae 9 canolfan datblygu yng Ngogledd America

o 3 canolfan datblygu yn Canada

o 5 yn Ewrop

o 5 yn y Deyrnas Unedig

o 4 yn India

o 1 yn Japan (Tokyo)

o 1 yn De Affrica

Big image