TNTT WEEKLY

Week of November 13th, 2017

Big image

Giờ Chầu Thánh Thể tại Đoàn Tôma Thiện, San Jose

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang (11/5/2017)

NATIONAL CATHOLIC YOUTH CONFERENCE 2017

Đại Hội NCYC được tổ chức mỗi hai năm, quy tụ khoảng 25,000 thanh thiếu niên Công Giáo toàn quốc. Năm nay, tại tổng giáo phận Indianapolis, IN, Ban Tổ Chức NCYC đã mời Phong Trào TNTT Việt Nam tại Hoa Kỳ tham gia một cách đặc biệt trong chương trình khai mạc của Đại Hội. Đây là một cơ hội rất hiếm và đặc biệt cho các em được chia sẻ về Đức Tin Công Giáo của người Việt cho các giới trẻ Mỹ.


NYCY '17 có 38 em Nghĩa Sĩ/Hiệp Sĩ và Huynh Trưởng từ Đoàn Thánh Giuse - Minneapolis, MN - Miền Trung và 6 em NS/HS/HT từ Đoàn Kitô Vua - St. Petersburg, FL - Miền Đông Nam sẽ đại diện PT/TNTT/VN/HK trong dịp này. Các em sẽ múa và giúp trong phần phụng vụ trong đêm khai mạc.


Kính mời tất quý Cha Tuyến Úy, quý Trợ Úy, các Huynh Trưởng và các em theo dõi chương trình đại hội trong đoạn Youtube NCYC 2017 Part 1 & 2

https://youtu.be/ktLxiCZztZo
https://youtu.be/4rGj8SY9Uzw

THE BEATIFICATION OF FR. SOLANUS CASEY IN DETROIT, MI

Calling our TNTT family to pray for our members who will be attending The Beatification of Fr. Solanus Casey in Detroit, MI. May their journey be safe, experience holy and all for His glory.

Watch Mass of Beatification for Father Solanus Casey on Livestream.com tomorrow Saturday November 18th at 4:00pm

WEEKLY GOSPEL - 33RD SUNDAY OF ORDINARY - CYCLE A

BAN TRUYỀN THÔNG VÀ BÁO CHÍ

Cám ơn tất cả các Đoàn đã gửi hình ảnh sinh hoạt về Ban Truyền Thông. Hiện nay, Ban Truyền Thông và Báo Chí đang thu góp các bài viết và hình ảnh về Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng, Chầu Thánh Thể cho bản tin Hướng Tâm Lên trong dịp Lễ Giáng Sinh. Xin quý Chủ Tịch Miền, Liên Đoàn, Đoàn Trưởng, Ngành Trưởng khuyến khích các đoàn và các thành viên đóng góp các bài viết chia sẻ về những sinh hoạt cụ thể tốt đẹp tại địa phương mình. Xin gửi các tin tức về truyenthong.veym@gmail.com.


Mỗi người là một cành hoa cùng đem về Phong Trào để góp thành vườn hoa tươi xinh. Xin chân thành cám ơn và ghi ơn nhau cho những đóng góp của từng thành viên trong việc giúp nhau thăng tiến trong đời sống đức tin và yêu thương.

Big image

UPCOMING EVENTS

DEC 3RD

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

DEC 31ST

Deadline for Đoàn to send in Membership Dues to Trung Ương

2018

JAN 31ST

Membership Dues Payment to Miền from Trung Ương

FEB 14TH

Spiritual Bouquet for Lent

FEB 18TH

National Day of Sacrifice

APRIL

Curriculum Bench Mark Test

JUN 3RD

National Day of Holy Communion

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

OCTOBER

Tiberia 12 | HLHT Cấp 3 | MTN

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông