מצוות איסור כישוף

לאיסור כישוף יש כמה טעמים:

1.אחת האיסורים היא מכשפה לא תחיה יש איסור מיוחד בתורה לא להחיות אדם העוסק בכישוף וזה בא להראות לנו את חומרת החטא ויש מפרשים שאומרים שיש מצווה מיוחדת לרדוף את המכשפים בפועל