הדרכה תדהר

Ombre Rose Cake
קליפ בטיחות בדרכים - ערוץ הילדים.

15/11 חנה, מירי, רעות

לפניכם הסברים על שלבים וכלים טכנולוגיים עליהם דיברנו היום

מציאת סרט ביוטוב בנושא הפיכת סדום

הורדת הסרט כקובץ

המרת הסרט בזמזר

קיצור/ עריכת הסרט ביוצר הסרטים (movie maker)

הכנסת הסרט educanon - יצירת תחנות עצירה עם שאלות. צפייה פעילה

הטמעת הסרט בסביבה הכיתתית

7 - אברם ולוט
עריכת סרט ביוצר הסרטים (movie maker)

למטה גרסת הסרט המקוצר