ירושלים

הכותל המערבי

רקע

הכותל המערבי הוא הקיר של החומה המערבית, שהקיפה את חצר בית המקדש השני בירושלים, ולא הקיר של בית המקדש עצמו.
חומה זו ,שלא חרבה בזמן החורבן השני, נבנתה בידי הורדוס המלך על גבי חומת בית המקדש הראשון.
מקום המקדש עצמו מצוי מעל הכותל המערבי, באזור הר הבית, במקום שעומד בו היום מסגד כיפת הסלע.
הכותל המערבי - Western Wall