כיצד הטרור הנאצי השפיע על האזרחים?

ליהי הגדיש, שקד לוינגר, ריף בן שבת ולילך רייזמן

ניסיון ההתנקשות של גאורג אלזר באדולף היטלר

Wednesday, Nov. 8th 1939 at 10am

This is an online event.

ניסיון התנקשות בהיטלר באמצעות פצצה.

הניסיון נכשל, בגלל נאומו הקצר, אך נהרגו 8 אנשים.

אין צורך לומר, המתנקש קיבל עונש מוות.

https://he.wikipedia.org/wiki/התנגדות_גרמנית_לנאציזם#.D7.A0.D7.99.D7.A1.D7.99.D7.95.D7.9F_.D7.94.D7.94.D7.AA.D7.A0.D7.A7.D7.A9.D7.95.D7.AA_.D7.A9.D7.9C_.D7.92.D

נאום היטלר