היישוב היהודי מאמצע המאה ה-19

רוחות חדשות ביישוב הישן

מאפיינים דמוגרפיים, תרבותיים וכלכליים

 • בארץ ישראל חיים כ- 25000 יהודים ממוצא אשכנזי וספרדי.
 • מתגוררים בארבע "ערי הקודש": ירושלים, טבריה, חברון וצפת.
 • היהודים דוברי השפות הבאות: לדינו, יידיש וערבית.
 • בני היישוב הישן שומרי מצוות, אדוקים ולומדי תורה.
 • התפרנסו בעיקר מתרומות שהגיעו מקהילות יהודיות בחו"ל.
 • מבוגרים, בעלי משפחות.
Big image

ארבע ערי הקודש

Big image
Big image
Big image
Big image

שינויים בהתיישבות

ירושלים - משכנות שאננים

השכונה נבנתה מחוץ לחומות העיר העתיקה והוקמה ע"י הנדבן היהודי האנגלי סר משה מונטיפיורי.

הקמת השכונה החלה תהליך של "יציאה מן החומות".

חדשות מהעבר - משה מונטיפיורי תורם מכספו ליישוב

משימה

 1. הציגו את התחומים בהם סייעו נדבנים יהודים כמו משה מונטיפיורי לפיתוח הארץ. הסבירו והדגימו כל תחום במחברתכם.
 2. הסבירו האם לדעתכם יש קשר בין ההשקעה הכספית של הנדבנים לבין השינויים שחלו בתפיסתם של אנשי "היישוב הישן"? ענו דרך הפייסבוק בתחתית העמוד.

התיישבות חקלאית

 • פתח תקווה 1878/1882
 • מוצא 1860/1884
 • ראש פינה 1883
 • הקמתם שלי יישובים אלו לא צלחה בניסיון הראשון, אך נעשו מס' ניסיונות להתיישב בהם ולעסוק בחקלאות.

שינויים בחינוך ובכלכלה

בית הספר "מקווה ישראל"

 • בית ספר חקלאי מחנך ומכשיר דור חקלאים ובעלי מלאכה מקצועי.
 • תכני הלימוד מורכבים מלימודי חול (שפות, חשבון, ספרות וכו') לצד לימודים מקצועיים.
 • הוקם ע"י חברת כל ישראל חברים (כי"ח) בשנת 1870.

משימה

 1. א. קראו אודות בי"ס מקוה ישראל בלינק שלמעלה.
ב. דוד בן גוריון טען: "ייסוד המדינה התאפשר הודות להקמת מקווה ישראל. אלמלא הוקם מקווה ישראל, ספק אם הייתה קמה מדינת ישראל". מדוע לדעתכם אמר זאת ? הגיבו דרך הפייסבוק בתחתית העמוד.