חג הפסח

אלי לבנת

אביב הגיע פסח בא !

פסח הוא אחד משלושת הרגלים .

לפני פסח נהוג לעשות סדר פסח שבו מנקים את כל הבית מחמץ .

בערב פסח נהוג לשבת כל המשפחה סביב שולחן לקרוא את ההגדה .

Big image