Achterdocht en decorumverlies

Bij dementerende zorgvragers

Achterdocht

Achterdocht komt veel voor bij dementerende zorgvragers. Achterdocht betekent dat de persoon in kwestie doorzoekt achter de gedachte dat hij of zij wel heeft. Dit ontstaat vaak doordat de zorgvrager weinig tot geen vertrouwen in de werkelijkheid heeft en dat hij/zij geen grip meer op de werkelijkheid heeft.
Vaak uit zich dit doordat de persoon in kwestie bijvoorbeeld zijn spullen kwijt is en denkt dat het personeel of familie en-of andere naasten de spullen gestolen heeft. Ook kan het zich bijvoorbeeld uiten in de angst dat mensen het op hem of haar gemunt hebben.

Decorumverlies

Als er sprake is van decorumverlies betekent dit dat de zorgvrager vergeten is hoe hij/zij zich moet gedragen. De persoon in kwestie vertoont dan ongepast gedrag wat hij/zij eerder niet liet zien. Ook is hij/zij hier niet op aan te spreken of te corrigeren.

Decorumverlies komt bij verschillende vormen van dementie voor bijvoorbeeld:


  • Alzheimer
  • Vasculaire dementie
  • Ziekte van PICK
  • Parkinson dementie