הדלקת נרות וקבלת שבת

שבת

הדלקת הנרות בעם היהודי

אין ואף אחד אינו יודע מתי התחילו להדליק נרות,

כאשר מדליקים נרות מקבלים את השבת.

באיזה ספר/ טקסט יהודי הוא מוזכר?

יש סידור העוסק בקבלת שבת הנקרא:"במי מדליקין"

האם מזוהה יותר עם עדה מסוימת? אם כן, איזו?

לפי דעתנו, זה מזדהה יותר עם העדה הישראלית (יהודית)

מטרת המנהג

מטרת המנהג היא:

לקבל את השבת בברכה

האם הוא קשור באירוע היסטורי? אם כן איזה?

מנהג זה לא קשור לאירוע היסטורי.

האם מנהג זה נועד להחליף מנהג אחר שלא ניתן לקיים אותו? אם כן, מה השתנה?

מנהג זה לא נועד בשביל להחליף למנהג אחר שלא ניתן לקיים
Big image
Big image