Moslims In Dialoog

Voor een islâmitisch bewustzijn

Groot aantal boekjes/fatâwâ/artikelen m.b.t. de Ramadân!‏Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn was-salâtu was-salâmu 'alâ nabiyyinâ Muhammadin wa 'alâ 'âlihi wa ashâbihi aj'ma'în amma' ba'd.


In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm 'alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,

Zoals je uiteraard weet, is de gezegende maand Ramadân in volle gang. De maand van vergiffenis, de maand waarin de eerste verzen van de Edele Qur'ân aan ons zijn geopenbaard.

Aangezien het velen van ons nog ontbreekt aan uitgebreide kennis omtrent het vasten en de Ramadân, sturen wij je een bestand waarin een groot aantal boekjes, fatâwâ en artikelen verwerkt zijn omtrent het vasten.

Profiteer van deze grote schat aan kennis en bestudeer het, aangezien kennis behoort tot een belangrijk fundament van de Islam.

Zo heeft Abû Ad-Dardâ-e (moge Allâh tevreden met hem zijn) overgeleverd (interpretatie van de betekenis):

"Ik heb de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) horen zeggen:

'Wie een weg volgt en daarmee naar kennis verlangt, voor hem maakt Allâh zijn weg naar het Paradijs gemakkelijker. Bovendien leggen de engelen hun vleugels voor hem neer uit tevredenheid met wat hij verricht. Elk schepsel op aarde maar ook in de hemelen, zelfs de haaien in de zeeën vragen vergiffenis voor een geleerde. De positie van de geleerde en zijn belang zijn vergelijkbaar met die van de maan ten opzichte van andere planeten. De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten, deze hebben geen dirhams of dinars achtergelaten, maar kennis. En wie deze kennis verkrijgt heeft het meeste profijt.'
" (Abû Dâwûd & Tirmidhî)

De meeste bestanden zijn in pdf-formaat. Om deze bestanden te kunnen openen/lezen, dien je te beschikken over Adobe Acrobat. Indien je nog geen Adobe Acrobat hebt, klik dan hieronder om het gratis te downloaden.

Hieronder kun je het zip-bestand openen, om toegang krijgen tot de literatuur.

We vragen Allâh, de Verhevene, om de schrijver, de lezer en (zo mogelijk) de toehoorder (van deze kennis) ermee te begunstigen, tevens vragen wij Hem om het puur voor Zijn Aangezicht te laten zijn en het een reden te laten zijn tot het verkrijgen van het Paradijs. Hij is ons genoeg. Er is geen Macht en geen Kracht behalve van Allâh, de Allerhoogste, Almachtige.


Subh'ânaka Allâhumma wa bih'amdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, astaghfiruka wa atûbu ilayk.


Wa 'alaykum salâm warahmatullâh,