Mantel der liefde

Diagnose: Alzheimer

Dementie en gedragsproblemen

Oma, nu opa in het ziekenhuis ligt zal ik vannacht bij u slapen, das goed kind blijf je ook eten? Ja, gezellig zal ik wel koken. O, kun je dat al dan? Ja hoor oma dat heb ik van u geleerd.
Zeg kind, je moet nu echt naar huis hoor het is al donker, je moeder is vast ongerust. Nee oma ik blijf bij u slapen omdat u anders alleen bent.

Zomaar een stukje conversatie tussen een oma en haar kleindochter.
Of toch niet?
Nee...

Want oma heeft Alzheimer!
en

Alzheimer heeft oma verandert.


Als ze gaat wandelen weet ze soms de weg niet meer terug naar huis maar als iemand haar helpen wil wordt ze boos en zegt dan: "ik weet echt wel waar ik woon snotneus".

of

Het blijven slapen bij haar maakte haar zo boos dat ze een stoel pakt en deze op de kleindochter wil slaan, ze ziet haar kleindochter voor een indringer aan.


Twee voorbeelden hoe Alzheimer iemand in zijn greep heeft
Waardoor je problemen ziet ontstaan
Waar je als familie voelt dat je verliest
Waar je als familie niet hoeft te verliezen!


Mantelzorgers en professionals

samen zorgen, samen delen

zorgt voor minder problemen.


Want:

1 op de 5 Nederlanders krijgt een vorm van dementie
70% woont thuis
levensverwachting met dementie is 8 jaar

gedurende 6 jaar
zorgen mantelzorgers
20 uur per week


Dementie is voor iedereen verwarrend, in de eerste plaats voor de degene die het overkomt. Het is dan ook niet zo gek dat hierdoor gedrag ontstaat wat we als minder wenselijk ervaren. Het is aan ons, mantelzorgers en professionals de taak te proberen de onrust en de angst (stress-factoren) zo laag mogelijk te houden, zo dat agressie, agitatie of zelfs depressie verminderd,

Zorg voor een vertrouwde en bekende omgeving, plotselinge verandering geven stress!

Behoud de rituelen die altijd gevolgd worden, zo zorg je voor ritme en structuur en herkenbaarheid.

Zorg voor rust, ook voor u als mantelzorger, 24 uur zorg houdt niemand vol en door af en toe iets voor u zelf te doen kunt u weer opladen en met nieuwe energie u zorgtaak opnemen.

Blijf leuke dingen samen doen zo lang dit nog kan, dein mee op de golven, ga er niet tegen in.


Blijf er over praten

en vraag om hulp

Mantelzorgen kun je niet alleen!


Alzheimer Nederland organiseert maandelijks bijeenkomsten in vele regio's hier kunt u terecht met vragen maar ook voor ontspanning.

Hieronder vind u nog een filmpje over hoe je rust kunt creëren of bewaren in de omgang met mensen met Alzheimer.

Rust en dementie: Wat werkt wel en wat werkt niet?