Dotacje na innowacje

Pozyskaj dofinansowanie dla swojej firmy!

Big image

Konkurs "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach działania 4.4. POIG

Nawet do 43 mln zł dofinansowania

na działania innowacyjne Twojej firmy - głównie innowacyjny produkt.

Pozyskamy je dla Ciebie!

Termin zgłoszeń - od 4 listopada!


Ile można otrzymać?


 • konkurs dotyczy projektów, w których wartość wydatków kwalifikowanych wynosi minimalnie 8 mln zł, a maksymalnie 160 mln zł;
 • jeden przedsiębiorca może dostać maksymalnie ok. 43 mln złotych wsparcia na realizację danego projektu;
 • dofinansowanie wynos maks. aż 70% wartości projektu


Na co można uzyskać pieniądze?


 • roboty i materiały budowlane,
 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • specjalistyczne szkolenia kadry
 • usługi doradcze w zakresie projektu;


Kto może ubiegać się o dotacje?


 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo
 • przedsiębiorstwo wykazujące się wysoką innowacyjnością projektu
  (główny nacisk na innowacyjność produktową), oznaczająca, iż rozwiązanie to nie może być stosowane na świecie dłużej niż 3 lata lub jego stopień rozprzestrzenienia na świecie nie przekracza 15% w danej branży


Zgłoś się na BEZPŁATNE KONSULTACJE w sprawie pozyskania dofinansowania!
Wcześniej prosimy o wypełnienie tego formularza.
(kliknij) lub wypelnij formularz poniżej:

Zapraszamy do współpracy - wygramy ten konkurs dla Ciebie!

EUROSPEKTRUM


Kim jesteśmy?


Jesteśmy wrocławską firmą z wieloletnim doświadczeniem świadczących szeroko pojęte usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych.

Pozyskiwaniem funduszy umożliwiających rozwój przedsiębiorstw naszych Klientów zajmujemy się od około 10 lat. W tym czasie uzyskaliśmy ponad 27 mln zł dofinansowania dla naszych Klientów.
Więcej na naszej stronie: www.eurospektrum.pl


Loading form...