אני שייך-גאווה ישראלית

אלה מרמלשטיין כיתה ה' בר אילן

יום הכיפורים

בשיר אני שייך מדברים הרבה על ארץ ישראל ועל הגאווה של ארץ ישראל.

אז אני כתבתי על הגאווה שלי ביום כיפור שאפילו הערבים מכבדים את החג הזה.

מה זה יום כיפור

יום כיפור זה היום הכי קדוש בשנה.

ביום כיפור הקב"ה חותם מה יקרה בשנה הזאת.

כולם מכבדים את יום זה לובשים לבן,לא נוסעים אפילו אם לא מאמינים ביום זה.

מה אסור לעשת ביום הכיפורים

ביום כיפור יש אסורים כמו:

איסור אכילה ושתייה

איסור רחיצה

איסור סיכה

איסור נעילת הסנדל

איסור תשמיש המיטה