EU EN GLOBALISERING

De wereld is klein

WAT IS GLOBALISERING

in Nederland gebruiken we ook wel het woord mondialisering.


Definitie


een voortdurend proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie met als centraal kenmerk een mondiale arbeidsdeling.


Landen zijn niet meer afhankelijk van hun buurlanden ( bilaterale samenwerking ), landen werken wereldwijd met elkaar samen ( multilaterale samenwerking )


- Internationale handel neemt toe

- Verbetering / verandering transport ( containervervoer )

- Mogelijkheden door ICT ( wereldwijde web )

EU

28 LANDEN WERKEN SAMEN IN EEN HANDELSBLOK

VRIJE HANDEL BINNEN EU, GEEN BINNENGRENZEN


DOELEN:

- MEER EN GOEDKOPERE PRODUCTEN VOOR EUROPESE CONSUMENT

- TOEGANG EUROPESE BEDRIJVEN TOT GROTERE EXPORTMARKT EN LAGERE KOSTEN

- MEER BANEN IN EN BUITEN EUROPA DOOR MEER HANDEL

- GUNSTIGE TOEGANG TOT EUROPA VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN


DE EU ZAL MOETEN ZORGEN DAT DE EUROPESE ECONOMIE KAN CONCURREREN MET DE WERELDMARKT, OP EEN MANIER DIE GOED IS VOOR DE ECONOMIE ÉN HET MILIEU

BRIC LANDEN / EU


BRAZILIË, RUSLAND, INDIA EN CHINA ( BRIC )

- LAGE PRODUCTIEKOSTEN DOOR LAGE LONEN

- INVESTERINGEN BEDRIJVEN DIE GOEDKOOP WILLEN PRODUCEREN

- NIEUWE HANDELSSTROMEN, TRANSPORT OVER GROTE AFSTAND


GEVOLGEN VOOR EU LANDEN


DOOR DE GOEDKOPE PRODUCTIE IN DEZE BRIC-LANDEN ZAL DE EU MOETEN VERANDEREN.

EU ZAL MEER EEN KENNISECONOMIE MOETEN WORDEN

SCHOLING ONTWIKKELING EN ONDERZOEK ZIJN BELANGRIJK

WTO

DE WORLD TRADE ORGANIZATION HEEFT ALS DOEL VRIJE HANDEL TUSSEN ALLE LANDEN

DOEL IS HET VERGROTEN VAN DE WELVAART VOOR IEDEREEN

- 95% VAN DE HANDEL GECONTROLEERD DOOR WTO

- MINDER HANDELSCONFLICTEN EN HANDELSBARRIÈRES

TOEKOMST EU

DOELEN EU TOT 2020:

- 75% VAN DE 20-64 JARIGEN WERKT

- 3% VAN HET BBP ( BRUTO BINNENLANDS PRODUCT ) INVESTEREN IN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

- 20% VAN DE ENERGIE IS DUURZAAM ( ZONNE / WINDENERGIE )

- MINDER DAN 10% SCHOOLVERLATERS, 40% VAN DE BEVOLKING HEEFT EEN HBO OF UNIVERSITAIRE STUDIE AFGEMAAKT

- 20% MINDER MENSEN IN ARMOEDE