מה מייחד את ירושלים כעיר בירה?

מגישים: אראל, עדו ויואב

מה שמייחד את ירושלים בתור עיר בירה הוא שהיא הייתה הרבה זמן עיר בירה, לאורך הדורות עוד מימי התנ"ך ושיש לנו הרבה מוסדות ציבור ייחודיים האופיינים לעיר בירה.

הכנסת

הכנסת היא בית המחוקקים והנבחרים של מדינת ישראל. בכנסת יושבים 120 חברי הכנסת, נציגי המפלגות. בהיות ישראל דמוקרטית, בוחרים אזרחי המדינה את נציגיהם בכנסת, והם אלה שממנים את הממשלה, הזקוקה לאמונם. הכנסת נמצאת בירושלים.

משרדי הממשלה

משרדי הממשלה הם הרשות המבצעת של מדינת ישראל. בראשם עומד ראש הממשלה, והשאר שרים, שהסמכות למנותם (באישור הכנסת) ולפטרם נתונה בידי ראש הממשלה. הסמכות ברוב ההיבטים הממלכתיים והציבוריים נתונה בידי ממשלת ישראל, והיא מייצגת את מדינת ישראל כלפי חוץ. מאז שנת 1968, מוסדרות בחירתה וכהונתה של הממשלה באמצעות חוק יסוד: הממשלה. השרים נושאים באחריות כלפי כל החלטות הממשלה ופעולותיה, והם אחראים להן, גם אם הן מנוגדות לדעתם.


בית המשפט העליון

בית המשפט העליון הוא הגוף העומד בראש המדרג של הרשות השופטת, ומהווה את המוסד השיפוטי הגבוה ביותר של מדינת ישראל. תפקידיו העיקריים של בית המשפט העליון הם דיון בערעורים על פסיקות שניתנו בבית המשפט המחוזי, ודיון כבית המשפט הגבוה לצדק כערכאה ראשונה.

משכן הנשיא

משכן הנשיא נמצא ברחוב הנשיא בשכונת טלביה בירושלים. הוא מהווה הן את מעונם הרשמי ואת משרדם של נשיאי מדינת ישראל. המשכן מחולק לשלושה אגפים: אגף טקסי ובו טרקלין, גינה ואולם, אגף משרדים ואגף מגורים. המשכן משמש למגורי הנשיא ומשפחתו, וגם לשכתו ומשרדי אנשי צוותו ממוקמים בו.

בנק ישראל

בנק ישראל הוא הסמכות המוניטרית העליונה והבנק המרכזי של מדינת ישראל. בראש הבנק עומד הנגיד. בנק ישראל פועל מכוחו של חוק בנק ישראל. מטרות הבנק על פי החוק:

לשמור על יציבות מחירים, לתמוך במטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה, במיוחד צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים, לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה.

לכן, ירושלים מיוחדת כעיר בירה

סרטון ירושלים

בית ראש הממשלה

    בית אַגיוֹן, המשמש כיום בית ראש הממשלה ומכונה גם בשם זה, הוא מבנה בשכונת טלביה על גבול שכונת רחביה בירושלים, ברחוב סמולנסקין 9, פינת רחוב בלפור. המבנה מורכב ממספר גושים רבוּעים המחוברים יחד. מתככנים להחליף אותו בבית יותר גדול