WEB ABC

schrijven voor website & leesbaarheid

De vuistregel

Het schrijven voor een website is moeilijker dan voor een magazine omdat lezers van een website niet lang de aandacht erbij houden. Daarom moet je het kort en krachtig houden, anders haakt de lezer af. Daarop is een regel bedacht, de vuistregel:

Dropbox link

Als het artikel langer is kun je een dropbox link onderaan je pagina zetten, zodat als de lezer geintresseerd is hij/zij verder kan lezen

Goed leesbaar

Hierdoor wordt je website goed leesbaar voor je lezers en kunnen zij zelf de keuze maken om het langere artikel te gaan lezen.