Tình nguyện cùng Hành Trình Nhân Ái

" Happiness Trips Never Alone"

Xin chào tân sinh viên Bách Khoa khóa 2013.

Bạn có muốn tham gia hoạt động vì cộng đồng?

Bạn có muốn phát triển kỹ năng làm việc nhóm?

Hay đơn giản bạn muốn góp phần giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh?

Hãy tham gia tình nguyện cùng HTNA Family

"Happiness Trip is never Alone

CLB Hành Trình Nhân Ái

Trực thuộc đội BK Event


Trung tâm hỗ trợ sinh viên và việc làm đại học Bách Khoa TPHCM