קווי 67

הקו הירוק

הקו הירוק הוא קו שביתת-הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967. שמו ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. כינויים נוספים לקו הירוק הם "גבולות 4 ביוני 1967", "גבולות 67" וגם "גבולות 48".

הדילמה

האם כדאי לחזור לקווי 67 או לא???????

דעתי

לדעתי, אין לחזור לקווי 67! יש אנשים הגרים ביהודה ושומרון, אנו לא יכולים לגרש אותם משם. בנוסף, ירושלים היא חלק מיהודה ושומרון.

היבט כלכלי

ירושלים וכל סביבתה היפה הם מוקד תיירות חשוב. מדינת ישראל מרוויחה הרבה כסף מתירים מכל הדתות שבאים לראות את ירושלים.

היבט ביטחוני

הנה סרטון המסביר מדוע אסור לחזור לקווי 67
הסבר מדהים: מדוע אסור לסגת ל קווי גבולות 67 בבקשה לשתף

לסיכום,

אסור לחזור לקווי 67 זה לא כדאי מבחינה כלכלית, ביטחונית ומכל בחינה אחרת