הצגת הלמידה: דויד פארן

למידה משמעותית

הצגת הפרויקט מול קהל

הדיון העלה שאלות מעניינות והתלבטות אמיתית לגבי הצגת התהליך ולא רק התוצר. האם השיחה עם הבוחן, השיחה עם המורים והסיכום הכיתתי עונים על הצורך או האם רצוי פורמט אחר? שיחה אחרי הצגה? חשיפה אחרת?

הנחיית קבוצה

מודל הטיפול במשבר היה מעניין ומעורר חשיבה. לא הצלחתי ליישם אך זה השפיע על אופן הטיפול במשברים והחשיבה שלי עליהם.

קושי

קושי - ציר הזמן

מכיוון שיש לנו מבנה של ציר זמן שאנו עובדים עליהם כבר זמן רב ויש לו יתרונות ומצד שני למבנה שתורגל פה גם יתרונות, היה לי קושי לשלב. ולסנכרון ולעבור מאחד לשני ואף לבחור ביניהם.

חוויתי קושי - ימ״ה

אני מאותגר ביורוקרטית והיה לי קושי עם ההפשטה של משימות ופירוט יתר של האלמנטים הנבחנים. אז גם בהמשגה וגם בביצוע חוויתי קושי.

אי נוחות - ימ״ה וחלק מההמשגה

קשה לי עם התחושה שמנסים להלביש את תאוריית הלמ״פ על פרוייקט ההפקות שהוא גם ככה, במקום לקחת את פרוייקט ההפקות ולבחון אותו מראייה של למ״פ. כשהשני נעשה זה היה יעיל מאוד, כשהיתה תחושה שעושים את הראשון נוצר תסכול ואי נוחות.
משינה - מי יודע מדוע ולמה (לובשת הזברה פיג'מה)

למה ימ״ה?