Reclame

Mediawijsheid

Wat is reclame?

Reclame is een vorm van communicatie met als doel potentiële klanten over te halen tot aanschaf van producten en diensten. Veel reclame is dan ook bedoeld om consumptie te bevorderen door het creëren en versterken van een merkimago en getrouwheid aan een merk. Het is ook het promoten van een product, dienst, bedrijf of idee door middel van een veelal gesponsorde boodschap.

Soorten reclame

Er zijn verschillende soorten reclame. Hieronder zie je hiervan een kort overzicht.

1. Commerciële reclames: zijn erop gericht om de kijkers een bepaald product te laten kopen.

2. Ideële reclames: zijn gericht om attitudes en gedrag te veranderen.

3. Sponsoring: reclames met de lengte van een heel programma.

In de media

Om reclame aan te bieden, wordt gebruik gemaakt van de media. Veelgebruikte media voor reclameboodschappen zijn: posters op billboards, folders, advertenties op radio en televisie, dia's of promotiefilms in de bioscoop, banners op internetpagina's, advertenties in kranten en tijdschriften, de zijkanten van trams, bussen, taxi's en auto's, de achterkant van toegangsbewijzen van grote evenementen, reclame aan fietsen; bordjes voor of achterop de fiets en reclame in het wiel zelf.

Voor het onderwijs

In het onderwijs is het belangrijk dat kinderen weten welke invloed reclame heeft op de maatschappij, maar ook op henzelf. Het onderwijs moet hier in zekere zin rekening mee houden, door dit duidelijk te maken aan de kinderen. Daarnaast is het ook van belang dat kinderen weten welke soorten reclames er zijn, wat het doel van reclame is en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Door deze aspecten aan bod te laten komen in het onderwijs, leren kinderen ook om op een juiste manier om te gaan met reclame. Dit is mede noodzakelijk, omdat reclames kunnen verschillen met de werkelijkheid. Door voldoende kennis bij de kinderen over reclame, leren ze onderscheid hierin te maken.

Invloed van reclame

Reclame zie je dus overal in de wereld van tegenwoordig. Maar reclame biedt ons niet alleen producten en diensten aan die goed zijn voor onze gezondheid. Denk maar eens aan reclames van fastfood, alcohol en tabak. Deze onderwerpen hebben een slechte invloed op onze gezondheid, en toch wordt er ontzettend veel reclame voor gemaakt. Je kunt jezelf, maar ook de leerkracht voor de klas, dus afvragen of dit goed is voor de kinderen die opgroeien met deze reclames?

Wij zijn zelf van mening dat reclames die slecht zijn voor de gezondheid, beperkt moeten worden door de overheid. Wij vinden dat er wel reclame voor gemaakt mag worden, maar in zekere mate. Als deze bedrijven namelijk hier niet in geremd worden, kunnen zij zelf bepalen welke boodschap ze over willen brengen op anderen. Hierdoor kunnen kinderen een verkeerd beeld krijgen van wat goed voor jezelf is, en kunnen ze zich verkeerd ontwikkelen in de huidige maatschappij. Ook hierbij vinden we weer het besef tussen werkelijkheid en reclame ontwikkelen belangrijk. Dan zullen kinderen ook weer zien dat fastfood, alcohol en tabak niet goed is voor je gezondheid, en zullen ze deze producten ook niet zo snel gaan kopen.