בית ספר על יסודי "רמז" בני ברק

מוזמנים לקרוא ולראות על העשייה בבית הספר

אודות בית ספר רמז

חזון בי"ס תיכון עירוני "רמז"

-----------------------------------------------

" חנוך לנער על-פי דרכו " (משלי כ"ב, ו')

ביה"ס רמז שואף להביא את התלמיד לאהוב ללמוד ולציידו בכלים שיאפשרו לו מימוש עצמילהשתלבות מיטבית בחברה. זאת ע"י יצירת סקרנות, איכפתיות, קבלת החלטות מושכלתוחשיפה לתחומי ידע נרחבים ועולמות תוכן מגוונים.

ביה"ס פועל להתאמת הלמידה למציאות המשתנה ולהכשרת התלמידים לעידן הטכנולוגי ע"י הקניית מיומנויות המותאמות למאה העשרים ואחת.

ביה"ס שואף להעמקת החינוך הערכי – חברתי לשם טיפוח תבונה רגשית, תבונה שכלית ותבונה חברתית שיסייעו לתלמיד בהתבגרותו ובבגרותו. זאת ע"י הענקת סביבה השומרת על כבוד האדם, מכילה ותומכת המקנה ערכים מוסריים.

ביה"ס שואף לראות את בוגריו אזרחים החיים במדינה יהודית ודמוקרטית, מכירים את מורשתם ומורשת הזולת, מעורבים בקהילה, פעילים, משפיעים ותורמים לחברה הישראלית.

סרט תדמית בית הספר רמז- פרדס כץ 2010
Big image

דבר המנהלת

הורים יקרים וכל משפחת רמז

ברוכים הבאים ושלום רב

------------------------------------------------------------

בפתח דברי, ברכת שנה טובה לכל משפחת בי"ס "רמז", שנפסע בבטחה בשבילים של הצלחה ושל מימוש עצמי. שתהא זו לכולנו שנה פורייה, עם הפנים קדימה בלמידה, בהישגיות ובקידום חברתנו כחברה ערכית.

המערך הבית ספרי על מוריו ועובדיו המקצועיים, נמצא כאן למענכם ובשבילכם עם מיטב הכלים הדרושים, כדי להכין את ילדכם לעידן המחר.

תוכנית הלימודים שנבנתה עבור התלמידים, משקפת ותשקף את תפיסת עולמנו כי:

"כל אחד יכול להצליח"

בהתאם לכך נבנו תוכניות דיפרנציאליות שיאפשרו לכל תלמיד ומורה מסגרת לביטוי ולמצוי בתחום הלימודי והאישי.

יעדי בית ספר המרכזיים בשנה זו הם:

  • שיפור הישגיים לימודיים במבחני הבגרות, המיצב, מבחני מפמ"ר והמבחנים הפנימיים.
  • צמצום פערים בהישגים הלימודיים, ע"י קידום אוכלוסיות חלשות.
  • שיפור האקלים החינוכי מיטבי – חינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים.
  • התאמה של סביבות הלמידה ותוכניות הלימודים במערכת החינוך, לתפקוד מיטבי בתרבות הטכנולוגית והתקשורת של המאה 21.

השנה יושם דגש מיוחד על שמירה והקפדה על "משמעת לימודית". משמעת לימודית מגלמת בתוכה זכויות לצד חובות של כל אחד מהשותפים לעשייה החינוכית. כל אלו יביאו לקידום יעדי בית הספר.
במרבית כיתות בית הספר ובמעבדות המחשבים מותקנים "לוחות חכמים", הלמידה תעשה באמצעות הלוחות האינטראקטיביים והאתר הבית ספרי הכולל סביבות למידה אשר מטרתם שיפור דרכי ההוראה והלמידה .

בתחום החברתי נמשיך לפעול ברוח החינוך החברתי ערכי , כאחראי לפיתוח מגוון רחב של כישורים והישגים לימודיים . על-פי עקרון זה סל התרבות הבית ספרי כולל תוכניות מגוונות המותאמות למטרות בית הספר.

אנו רואים בכם, ההורים, שותפים מלאים לעשייה הבית ספרית. לכן, כדי להשיג מטרות אלה נדרש מכם הורים יקרים, שיתוף פעולה, באמצעות מעקב צמוד אחר התנהלות ילדיכם בנושאים של:

שמירה על חוקי משמעת והתנהגות מכובדת, הופעה בתלבושת אחידה לבית הספר ותפקוד לימודישוטף.

בעזרתכם ותמיכתכם נוכל לממש את המטרות המשותפות לטובת הילדים.

בברכת שנה טובה,

זמנים טובים ומעשים טובים

איריס דורון

מנהלת ביה"ס