Nacions Unides:Consell de Seguretat

Anna Aldabert i Mireia Solé

Funció

 • S'encarrega de vetllar pel manteniment de la Pau i la seguretat Mundial → Órgans més poderos de les Nacions Unides

 • Pot Investigar qualsevol Disputa o situació Que Pugui dur A la fricció o Disputas internacionals.

 • Ha d'aplicar les recomanacions de l'Assemblea General de

  • Sancions: Pot imposar econòmiques

 • Recomanacions: Els altres Órgans ventilador, Aquest decisiones pren de Órgans → Que han de obéir-se sota l'acord de la Carta de les Nacions Unides.

 • Capitolio d'acord al Sete, el Consell té poder ONU més ampli por decidir quines mesures de han de de prendre en situacions Que són "Amenaces a la pau, alteracions de la pau o actes d'agressió". Aquestes sancions com econòmiques , obligatòries

 • Decisiones = resolucions.
Big image

Membres

 • En cada reunió és necessària la presència d'un representant de cada membre del Consell a la seu de l'ONU.

 • La presidència del Consell de Seguretat és rotativa, amb una duració d'un mes.

 • President → lloc rotatiu(amb ordre alfabètic), dura un més. És encarregat de establir l’agenda, presidir reunions i supervisar els temps de crisis

 • Format per quinze membres:

  • 5 són permanents (els cinc grans, amb dret de veto) → República de la Xina, França, el Regne Unit,Unió Soviètica i els Estats Units (nacions victorioses segona guerra mundial)

   • Aquest 5 membres son els únics que actualment poden posseir armes nuclears, d'acord amb el Tractat de la No Proliferació Nuclear, el qual no té validesa universal, ja que no tots els "estats nuclears" l'han signat (Corea del Nord, Índia, Pakistan i Israel).

  • 10 s'elegeixen cada 2 anys → elegits per l'Assemblea General per un terme de dos anys.

Aquests membres són elegits pels grups regionals i confirmats per l'Assemblea General de l'ONU.

 • Els blocs d'Àfrica, llatinoamèrica i Europa Occidental elegeixen cadascú dos membres.

 • Els blocs àrab, asiàtic i d'Europa Oriental, un membre.

Un membre més s'elegeix rotatorialment entre les seleccions asiàtica i africana. Els membres elegits no tenen dret de veto.

Historia

 • La primera sessió va ser el 17 de gener de 1946 a Londres.

 • El setè capítol va ser la base per l’acció armada en Corea el 1950.

 • El 1971, la República Popular de la Xina va reemplaçar la "Xina" representada.

 • El 1991 Rússia va ocupar el seient de la Unió Soviètica.

 • El setè capítol va ser la base de l’ús de les forces a Iraq i Kuwait al 1991.

Big image