יום העצמאות

של מדינת ישראל

מדינת ישראל בת 68

הכרזת המדינה וידאו ארוך Israel-decleration of Independence

דגל ישראל

הדגל הלאומי של מדינת – ישראל הוא הדגל שאמצה לה התנועה הציונית, כאשר זו ביקשה ליצור – דגל שיסמל את שאיפות העם לריבונות ולעצמאות. הדגל שחזה בנימין זאב הרצל בעיני רוחו היה דגל – לבן ובו שבעה כוכבי זהב, השדה הלבן מסמל את החיים החדשים הטהורים, הכוכבים – שבע שעות העבודה ליום. אולם לב העם לא נמשך אחרי דגל זה, כי לא הייתה בו כל זיקה למסורת היהודית. אז העלה דוד וולפסון, מראשי התנועה הציונית את הרעיון: " הרי יש לנו דגל לבן – כחול, הטלית שבה נתעטף בתפילתנו, טלית זו היא סמלנו. נוציא נא את הטלית מנרתיקה וגולל אותה לעיני ישראל ולעיני כל העמים". כך נוצר הדגל הלאומי של תחיית ישראל בארצו, דגל כחול – לבן ובמרכזו מגן דוד. דגל אשר מבטא את כוחות העם היהודי במאבק על גאולתו וקוממיותו.

סמל המדינה

מנורת שבעת הקנים היא הסמל היהודי העתיק ביותר, מנורת שבעת הקנים שהאירה במשכן, הודלקה אחר כך בבית – המקדש באור תמיד. צורת המנורה מופיעה פעמים רבות כעיטור בבתי – כנסת עתיקים ובאתרים יהודיים וכלים שונים המתגלים בממצאים ארכיאולוגיים. המנורה סמלה את תפארת העם בימי גדולתו, כאשר מנורת – הזהב התנוססה בבית – המקדש.

כאשר מנהיגי המדינה חשבו לקבוע את סמל מדינת – ישראל המתחדשת , אימצו את סמל המנורה בעלת שבעת הקנים, ועיטרוה סביב בענפי – זית לסמל את שאיפת השלום של המדינה.

מגילת העצמאות

מגילת העצמאות

היא המסמך שקרא דוד בן גוריון בטקס הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. הטקס נערך במוזיאון תל אביב הישן (שדרות רוטשילד 16), ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, בשעה 16:00, 8 שעות לפני סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. "מגילת העצמאות" הוא אמנם שמה המקובל, אבל שמה הרשמי הוא "הכרזה על הקמת מדינת ישראל", ובשם זה פורסמה בעיתון הרשמי (ע"ר 14.5.48, עמ' 1).

במגילת העצמאות חמישה חלקים:

סקירה היסטורית של זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, ושל הדרך שהובילה להכרזת המדינה. פרישת הבסיס ההיסטורי, המוסרי והמשפטי להקמת המדינה.

הכרזה על הקמתה של מדינת ישראל.

עקרונותיה של המדינה החדשה.

פנייה אל גורמים שונים והצהרת כוונות.

Big image
צה"ל

צבא הגנה לישראל