FILMSCORING Primer Nivell

Joan Albert Amargós i Lluís Vergés (XIa edició)

COMPOSICIONS INTERPRETADES EN DIRECTE

L' últim dia de curs les composicions dels alumnes seran interpretades en directe per un quintet de corda

Big picture

Enguany complim l'11a edició amb més ganes que mai! L'últim dia de curs, un quintet de corda tocarà els arranjaments escrits pels alumnes del curs.

DESCRIPCIÓ CURS:

L'interès per a la música de cinema es innegable i això es fa evident en el creixent nombre de concerts que les grans formacions orquestrals d’arreu del món li dediquen. Però la música que serveix de suport a les imatges té una gènesis molt diferent de les restants i això es degut al fet que presenta en totes les seves formes una gran versatilitat. Aquest fet obliga a conèixer una gran quantitat de tècniques harmòniques, formals i instrumentals que van des de les més habituals a les de tipus ètnic, procedents del jazz, la música llatina, les de caire tradicional, de la música atonal i d'avantguarda, i el més important, les derivades de la música simfònica del segle XX. Autors com Holst, Bartók, Barber, Strawinsky han estat sistemàticament referenciats en les bandes sonores dels darrers quaranta anys. En aquest nou aquest context l’anàlisi ha de ser diferent ja que allò que justificava les tècniques emprades fins ara no té sentit. El curs està orientat en la comprensió dels nous fenòmens i l’aplicació de les tècniques adequades en cada cas.


DIRIGIT A: A tots els músics professionals interessats, estudiants de música de nivell mig o alt, mestres i professors de música. Es necessita nivell musical que permeti la lectura fluida de partitures.


CONTINGUTS:

Harmonia de Color Anàlisi d’acords adiatònics, omissió harmònica, anàlisi de superposició d’acords, tensions harmòniques i disposicions en vertical.

Harmonia Modal Concepte de modalitat, modes moderns, ètnics i sintètics, l’acord modal. Anàlisi de la modalitat com a color harmònic i anàlisi de l’ús tonal de la modalitat.

Orquestració Anàlisi de textures orquestrals (dinàmiques, estàtiques) acompanyaments (superiors, inferiors i interiors) i “tuttis” orquestrals.

Dramatització Anàlisi dels paral·lelismes entre les situacions en pantalla i la música. Elements harmònics, rítmics i formals en la recreació sonora.


METODOLOGIA:

S’analitzaran, amb audició i partitura, les bandes sonores més importants de la història del cinema. Es repassaran els elements existents en la partitura com textures orquestral, el tipus d’harmonia i la forma i sincronia utilitzades. Es senyalaran els aspectes claus per orientar el tipus d’anàlisi més adequat i com ha d’incidir en els resultat final.

DATES:

divendres 29 de març de 2019, divendres 12 abril 2019, divendres 26 abril 2019, divendres 17 de maig 2019

* Per disponibilitat dels mestres poden haver canvis en els dies de classe, sempre serien en dijous o divendres.


HORARI DE LES SESSIONS: de 10,00h a 14,00h (16 hores totals)


MESTRES:

Joan Albert Amargós; compositor, instrumentista i director.

Lluís Vergés; trompetista, compositor i pedagog.


PREU: 318 Euros (200 al moment de la inscripció i 118 Euros 2a quota a l'Abril)

*CURS BONIFICAT PER A EMPRESES

*CURS EN TRÀMIT DE RECONEIXEMENT PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA


El Musical - C/Ramon Llull, 16, 08193 Bellaterra - 93 580 42 46 - www.elmusical.cat // info@elmusical.cat

Big picture