כיתות ה בפרויקט שחייה

מאת: יאנה, ימית, גל ואליס מכיתה ה'1

כיתות ה' בלימודי שחייה!

במהלך חודש פברואר השתתפו כיתות ה' בפרויקט עירוני של שחייה בבריכת חרצית ברובע ח' . הם הגיעו בהסעה מסודרת עד הבריכה. המדריכות שהיו איתנו תמכו בנו וניסו לשפר את השחייה שלנו.

המדריכות שעזרו לנו:

בקבוצת המתחילים: ילנה בקבוצת, הבינונים: מרינה ,בקבוצת המתקדמים: זיווה ,בקבוצת המיצטיינים: אילנה.


ביום האחרון (23.2.17) יתקיים לכל הקבוצות מבחני שחייה. (כל הקבוצות יצטרכו לשחות כ-16 בריכות)


יאנה מקבוצת המתקדמים:

היה לך כיף?: כן למרות שידעתי לשחות הקורס שיפר לי את השחייה שלי

למדת משהו חדש?: למדתי תנועות שחייה חדשות שלא ידעתי

אנו רוצות להודות למורות שמלמדות אותנו ועוזרות לנו בתמיכה.