Teadmusloome

30 minutiga hunnik tarkust

Big image

Mis see on?

Bereiter’i ja Scardamalia kohaselt on teadmusloome protsess, mille käigus luuakse või muudetakse avalikult kättesaadavat teadmust.

Teadmusloome väljundiks on teiste digikeskkonnas tegutsejate poolt taaskasutatavad kognitiivsed artefaktid (nt. tekstidokumendid, veebilehed, Vikipeedia artiklid, e-kirjad, digifotod, foorumi- ja blogipostitused), mis sünnivad ühisel eesmärgil toimunud arutelude, ajurünnakute ja projektitöö tulemusena.
Big image
1 Minuti Loeng - Kuidas nutiseadmega kruvisid keerata? (Mart Laanpere)