Edició de imatges amb GIMP

INS d'Altafulla

GIMP. Programari lliure d'edició d'imatges

La última versió, permet la integració de totes les finestres en una única finestra

S'han de fer 2 tutorials

I de cada tutorial s'han de presentar unes imatges determinades