עלון ביקור בבית המשפט העליון

ביקור בבית המשפט העליון

צפו בסרטון על בית המשפט העליון

בית המשפט העליון בירושלים - Supreme Court of Israel

כתבו מה מיוחד במבנה של בית המשפט העליון לפי הסרטון

קראו את הטקסט וענו על השאלות שאחריו.(מצורף קישור לגוגל פורום) שימו לב לקרוא את הטקסט לפי הכללים שלמדנו.

Big picture
Big picture

אוצר מילים בטקסט

משכן קבע- מקום לשכון בו, מעון, בית מגורים קבוע

גוונים- דרגות צבע, דרגות בהירות בני צבע

מוקצים- נשמרים למטרה מסוימת הושארו, הושמו בצד

בדלתיים סגורות- דיון המתנהל בבית משפט או בפני ועדת חקירה ללא נוכחות קהל