עשרת הדיברות

לידור דיירי

בעבודה זו בחנו את עשרת הדיברות מכמה זווית השתמשנו בכלים שונים הבדנו על תחומים שונים תוך התמקדות בעשרת הדיברות

מפת חשיבה על משה רבינו

מצגת מבט ממוקד על דיבר אחד

עשרת הדיברות לוח דביק

חוות דעת על העבודה

העבודה הייתה קצת קשה אבל בסך הכול היה כיף לעבוד בחדר מחשבים כולם נענו בעבודה כי היה מפגש כיתתי כזה ולי נראה שאולי זה גם יכול לגבש קצת את הכיתה ולגון קצת בין השיעורים.