Ondernemen

X Stream

Ondernemer

Een ondernemer is verantwoordelijk voor de instandhouding van een onderneming, zoals bijvoorbeeld een product of dienst.

Ondernemend

Ondernemend zijn is kansen benutten en niet wachten tot je een opdracht krijgt, maar zelf het initiatief neemt.

Ben/Wil ik een ondernemer zijn?

Ik zie mezelf NU nog niet echt als een ondernemend type.

Voorbeelden van mijn ondernemendheid?

- Verkopen van dingen

- Initiatief nemen bij sommige opdrachten