Historia

Osiągnięcia Rzymian

Akfedukty

Rzymscy inżynierowie budowali mosty nad szerokimi rzekami oraz wielokilometrowe akwedukty, które doprowadzaly Wodę do Miasta. Ciągnęly się one czasami przez dziesiątki kilometrów, pokonując zarówno wysokie wzniesienia, jak i gledokie doliny

Koloseum

Amfiteatr Flawiuszów, znany także jako koloseum. Zostal wzniesiony w latach 70-82n.e. przez cesarzy Wespazjana i Tytusa. Mial ksztalt owalu o dlugosci 188m. Mimo zniszczeń amfiteatr przetrwal do naszych czasów i. JEST obecnie największym zachowanym zabytkiem architektury starożytnego Rzymu.

Rzymskie drogi

Rzymskie drogi system dróg wybudowany przez Rzymian o łącznej długości przekraczającej 70 tys. kilometrów. Drogi miały na celu głównie ułatwienie przemieszczania się legionów i kupców. Pozwalały również na szybsze przekazywanie informacji dzięki zorganizowanej wzdłuż dróg poczty państwowej. Drogi rzymskie należą do najważniejszych osiągnięć inżynierskich Rzymu. Liczne odcinki licznych dróg przetrwaly do dzisiaj.
Big image
Rzym - Koloseum 1

Rzymskie prawo

Rzymskie prawo- termin oznaczający najczęściej prawo starożytnego Rzymu, które rozwijało się od czasów prawa zwyczajowego, aż do kodyfikacji Justyniana I Wielkiego (VI wiek n.e.). Prawo rzymskie miało istotny wpływ na rozwój prawodawstwa europejskiego (tzw. recepcja prawa rzymskiego) w postaci prawa powszechnego (ius commune) w średniowieczu, pandektystykę która osiągnęła swoje apogeum w XIX wieku, a także na współczesną naukę, rozwijaną jako przedmiot uniwersytecki.
Big image

Budowa wału Hadriana

Wał Hadriana, czyli Hadrian’s Wall, określany także bardzo często murem Hadriana, znajduje się w północnej Anglii, tuż przy granicy z samą Szkocją. Jego nazwa pochodzi od cesarza Hadriana,
Big image