AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ

- Θέματα

α. αρχαίο κείμενο

[1] Πολλῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, λόγων εἰρημένων παρὰ πάντων τῶν συμβεβουλευκότων, οὐδὲν ὑμᾶς νῦν ὁρῶ ὄντας ἐγγυτέρω τοῦ τί πρακτέον ηὑρῆσθαι ἢ πρὶν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀναβῆναι. αἴτιον δὲ τούτου ταὔθ’ ὅπερ οἶμαι τοῦ κακῶς ἔχειν τὰ ὅλα· οὐ γὰρ παραινοῦσιν ὑμῖν ὑπὲρ τῶν παρόντων οἱ λέγοντες, ἀλλ’ ἑαυτῶν κατηγοροῦσι καὶ λοιδοροῦνται, ὡς μὲν ἐγὼ κρίνω, συνεθίζοντες ὑμᾶς ἄνευ κρίσεως, ὅσων εἰσὶν αἴτιοι κακῶν, ἀκούειν, ἵν’ ἄν ποτ’ ἄρ’ εἰς ἀγῶνα
καθιστῶνται, μηδὲν ἡγούμενοι καινὸν ἀκούειν, ἀλλ’ ὑπὲρ ὧν ὤργισθε πολλάκις, πραότεροι δικασταὶ καὶ κριταὶ γίγνησθε τῶν πεπραγμένων αὐτοῖς.

β. παρατηρήσεις

Α. Να μεταφέρετε το παραπάνω κείμενο στη νέα ελληνική.

Β. 1. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς/αντωνυμικούς τύπους:

πολλῶν: ονομαστική πληθυντικού αριθμού, στο συγκριτικό βαθμό του ουδετέρου γένους.

ὄντας: δοτική ίδιου αριθμού.

τί: δοτική ενικού αριθμού, στο ίδιο γένος.

κακῶς: τους άλλους βαθμούς του επιρρήματος.

ἑαυτῶν: ίδιο τύπο στο β΄ πρόσωπο.

Μονάδες: 10Χ0,5 = 5

Β.2. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

ηὑρῆσθαι: β΄ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο.

ἀναβῆναι: ομοίως.

οἶμαι: γ΄πληθυντικό οριστικής παθητικού αορίστου.

συνεθίζοντες : ίδιο τύπο στον μέλλοντα.

καθιστῶνται: ίδιο τύπο στον αόριστο β΄.

Μονάδες 5

Γ. 1. «Πολλῶν λόγων εἰρημένων παρὰ πάντων τῶν συμβεβουλευκότων»:

Η μετοχή «εἰρημένων» είναι:

α) χρονική και αναλύεται σε χρονική πρόταση ως εξής: ἐπεί πολλοὶ λόγοι εἴρηνται παρὰ πάντων τῶν συμβεβουλευκότων. 5

β) εναντιωματική και αναλύεται σε εναντιωματική πρόταση ως εξής: εἰ καὶ πολλοὶ λόγοι εἴρηνται παρὰ πάντων τῶν συμβεβουλευκότων. 5

Μονάδες 1

Γ.2. Να αναγνωριστεί η συντακτική λειτουργία των έντονα γραμμένων λέξεων.

ὑμᾶς: ___________στο______________ και ___________ στα______________.

τούτου: ______________ στο ________________.

ἀκούειν: _______________στο ________________.

δικασταὶ: _____________στο ______________.

αὐτοῖς: ________________ στο ________________.

Μονάδες 5

Γ.3. Να αναγνωριστεί πλήρως (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία) η τελευταία πρόταση της 1ης περιόδου.

Μονάδες 2

Γ.4. « ἄν ποτ’ ἄρ’ εἰς ἀγῶνα καθιστῶνται»: Να βρείτε την απόδοση και να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο.

Μονάδες 2

- απαντήσεις

Α. Μετάφραση

Παρότι, Αθηναίοι, έχουν ειπωθεί πολλοί λόγοι από όλους όσοι έχουν συμβουλεύσει, δεν σας βλέπω τώρα να είστε καθόλου κοντά στο να έχετε βρει τι πρέπει να κάνετε, απ' ότι πριν ανεβείτε στη συνέλευση. Και η αιτία γι' αυτό είναι τούτο, όποιο ακριβώς δηλαδή ευθύνεται για την συνολική κακή κατάσταση. Διότι δεν σας συμβουλεύουν για τα τωρινά οι ομιλητές, αλλά κατηγορούν και υβρίζουν τους εαυτούς τους, όπως εγώ κρίνω, συνηθίζοντάς σας να ακούτε χωρίς κρίση τα κακά για τα οποία ευθύνονται, ώστε, αν κάποτε βρεθούν (κατηγορούμενοι) σε δίκη, θεωρώντας πως δεν ακούτε κάτι καινούριο, αλλά (πράγματα) για τα οποία έχετε οργιστεί πολλές φορές, να γίνετε ηπιότεροι (/ επιεικέστεροι) δικαστές και κριτές των όσων έχουν διαπραχθεί από εκείνους.

Β.1.

πλείονα & πλείω

οὖσι(ν)

τίνι & τῳ (με περισπωμένη άνω του ῳ)

κάκιον /χεῖρον - κάκιστα /χείριστα

ὑμῶν αὐτῶν

Β.2.

ηὕρησο

ἀνάβηθι

ῳήθησαν (με ψιλή άνω του ῳ)

συνεθιοῦντες

καταστῶσι(ν)

Γ.1.

Σωστή απάντηση η (β)

Γ.2.

ὑμᾶς: Αντικείμενο στο "ὁρῶ" και Υποκείμενο στα "ὄντας" /"ηὑρῆσθαι"

τούτου: Γενική Αντικειμενική στο "αἴτιον"

ἀκούειν: Τελικό απαρέμφατο ως Έμμεσο Αντικείμενο στο "συνεθίζοντες"

δικασταί: Κατηγορούμενο στο ενν. "ὑμεῖς" από το συνδετικό "γίγνησθε"

αὐτοῖς: Δοτική Προσωπική του Ενεργούντος Προσώπου (/Ποιητικού Αιτίου) στο "πεπραγμένων"