GAZETA E SHKOLLES

GJIMNAZI "OSO KUKA"

PER NE

SI REDAKTORE TE GAZETES SE KLASES SE 11E JEMI PERPJEKUR QE TI PREKIM TE GJITHA TEMAT QE I INTERESOJNE ATYRE QE FREKUENTOJNE GJIMNAZIN "OSO KUKA"