LAURA GARCÍA GARCÍA, 3ESOA

Porfolio per a treball de música

Treball d'investigació sobre: el gòspel, el blues i el country

el gòspel:

És un estil musical d'origen religiós originat al començament del segle XX als Estats Units entre la població afroamericana.

Els immigrants porten amb ells un estil musical propi, que es basa en una vida comunitaria basada en la música i el ball.

Va sorgir quan es van començar a barrejar les músiques africanes del passat amb la música cristiana que aprenien dels seus amos.

Hi ha diversos egèneres: black gòspel, southern gòspel, scriptures i latin gòspel.

Característiques:

 • S'usen com a instruments el piano, l'òrgan i la pandereta.
 • Es interpretat per un cor de veus masculines i femenines, on hi ha un o diversos solistes.
 • Té ritmes ràpids i alegres.
 • S'acompanya amb palmes.
 • Molts tracten sobre la llibertat i l'esclavitud.

exemple:

Oh Happy Day-Edwin Hawkins Singers

el blues:

És originari de les comunitats afroamericanes del Estats Units. La utilització de les notes del blues i la importància dels patrons de pregunta i resposta, tant en la música com en les lletres, són indicatius de l'herència africana occidental d'aquest gènere

característiques:


 • S'usen instruments com: la guitarra acùstica, el piano, el banjo, l'harmonica o el contrabaix,
 • Els temes més freqüents són l' amor, el desengany, el sufriment, la rebel.lia front a la situació d'esclavitut.
 • Apareixen elements com: el riu, el camí, l'encreuament de camins,etc.
 • L’estructura del blues està formada per estrofes de tres versos, en dotze compassos de tempo 4/4, amb un esquema rítmic de A-A-B

exemples d'intèrprets:

John Lee Hooker, B.B King, Lousiana Red, Robert Johnson, etc

John Lee Hooker - I Want To Hug You

country:

És un estil musical que va sorgir als anys 20 del segle XX a les regions rurals del sud dels Estats Units i a les províncies marítimes de Canadà. En els seus orígens, va combinar la música folklòrica d'immigrants d'alguns països europeus, principalment d'Irlanda, amb altres formes musicals ja arrelades a Nord-amèrica, com el blues, la música espiritual i el gòspel.

La família Carter va ser la primera en grabar una cançó country.

Característiques:

 • Usa instruments de corda com la guitarra, el violí, el banjo, el contrabaix, encara que també solen intervenir l'harmònica i l'acordió.
 • Les melodies són simples i es basen en les escales majors europees.
 • L’estrofa més popular de les cançons és de 4 versos i els tres acords bàsics són els I, IV i V graus en Do major.
 • Tracta sobre temes molt variats com:l'amor, la família, la vida de poble menut i de camp, els amics,etc.

Exemples d'interprets:

Hank Williams, Patsy Cline, John Denver, Dolly Parton, Kenny Rogers, etc.
Hank Williams - Hey Good Lookin'