זכויות האדם

בית ספר סביון - גני יהודה

זכויות האדם, על הזכות לחופש הבעת דעה

לדעתי, הזכות לחופש הבעת דעה היא מאחת הזכויות החשובות שבזכויות האדם.

זכות זו חשובה והכרחית מכיוון שכל אדם יכול לחדש לרגיל עוד דברים וחשוב שיהפוך את הקיים למשהו טוב יותר לדעתו.

*אין זה אפשרי שכל אחד יוכל לשנות, אך, כל אחד יכול לתרום, אפילו אם במעט, לשיפור החברה בה הוא חי.