עשרת הדברות - שמות כ

שם המגישים: שקד רותם ואביב צוחקי כיתה: ח'1

עשרת הדיברות - ענן מילים

Big image

lion - עשרת הדיברות למידה עצמאית

Big image
Big image
Big image
Big image