יסודות התרבות

מתן לוי י'9

למידה

בסמסטר זה למדתי על טקסים וטקסיות בהעמקה רבה יותר משידעתי לפני כן, למדתי אילו פרמטרים עלפיהם נותנים לטקס את הכינוי "טקס".

מיומנות

במהלך הסמסטר רכשתי מיומנות שבה לא הצטיינתי לפי כן- הקשבה ושתיקה בזמן שאחר מדבר. אירוע שאני זוכר בנושא זה הוא אותו שיעור בו הושבת מספר תלמידים בקדמת הכיתה ונתת רק להם לדבר במהלך כל השיעור, התקשיתי כיוון שהייתי בין אלו שלא יכלו לדבר, אך מאותו מקרה למדתי הקשבה ושתיקה.

הרגל

במהלך הסמסטר התרגלתי לא לגרור שולחנות ו\או כסאות. האירוע שחרוט בזכרוני בהקשר לכך הוא היום שבו צעקת על ילדה מהכיתה כי היא גררה שולחן, מאז אני לא גורר יותר דברים.
Big image