המכללה האקדמית הערבית לחינוך

מורה חוקר מורה יוזם - מנחה ד"ר אחמד בשיר

שם היוזמה :חלום מתגשם במתימטיקה

מורה משתלמת: מנאל שאער

בית הספר: חט"ב אל ראזי אכסאל

רציונל


פחד ממתימטיקה , פחד מכשלון , דעות קדומות על כשלונות בבגרויות מתימטיקה , כולם סיבות למניעת תלמידי חט'ב מלהירשם במסלול המדעי בתיכון . חלומו של מורהמתימטיקה להשיג ככל היותר תלמידים שנרשמים למסלול המדעי בבי"ס תיכון .

חזון

— למזער את הכשלונות ולהגביר את המוטיבציה הפנימית ולהרחיב התעסקות בתרגילי אורינות מתימטית . הדבר שיתרום ללמידה כמו פיזקה כימיה ביולוגיה ונושאים נוספים בלימודים מתקדמים באוניברסיטאות

המטרה

Ø לעודד בין 25 ל 35 תלמידים להירשם למסלול מדעי בתיכון , תוך שיפור מוטיבציה פנימית ללימוד המקצוע .

Ø העצמת התלמידים ויצירת קהילה לומדת למצוינות בהישגים .

Ø קידום נושאים אחרים בהנחה שההצלחה במתימטיקה תורמת להצלחה בנושאים אחרים כמו פיזיקה , ביולוגיה , כימיה , מחשבים ועוד...

Ø העצמת מוטיבציה פנימית אחרי שנפגעה בגלל נסיונות כושלים בעבר .

אוכלוסיית היעד

 • תלמידי כיתות ט בבי"ס ברמות הישגים בינונית עד מצויינים ,
— המצויינים הם בעלי ציון 85 ומעלה במבחן המיפוי שנערך בתחילת השנה בכתה ט' .

— התלמידים הבינוניים הם בעלי ציון 75-85 במבחן המיפוי הראשון.

Big image

אתגרים: חזקות וחולשות

חזקות

 • — בתור רכזת המקצוע בבי"הס ברשותי אפשרות להכין מיפויים מתאימים לבדיקת רמות התלמידים בחודש נובמבר וגם במאי בנוסף להישגים במבחנים בסוף כל שליש.
 • — המורים שהשתתפו בחיזוק התלמידים בזמן הנוסף ללימודים השבועיים הינם בעלי וותק וכישרון במקצוע ותמיכה באתרים אנתרנטיים .
 • — הקשר ההדוק בין אוכלוסיית התלמידים למורים תמך הרבה בקידום הלמידה ובחיזוק המוטיבציה.
 • הגיבוש בין חלק מהתלמידים חיזק את הרצון שלהם להגיע לבי"הס ביום חופשה שבועית ( שבת).


 • —חולשות:
 • בהיותי המורה שמתכננת באופן נפרד ליישום היוזמה , הדבר שמכביד עלי בבדיקת ההתקדמות בחומר ובניתוח התוצאות.
 • — במהלך סמסטר א' התלמידים התקשו מללמוד שיעורים 7 או 8 לכן נאלצנו ללמד אותם בימי חופשה שבועית ( שבת).
 • — השבועית שלהם בנוסף ללחץ של חיסרון שעות שהיה מספיקות .
 • ריבוי לחץ של מבחנים ומבחני מיפויים מכביד על התלמידים להשתתף ולהכין למטלות.

השלכות והמלצות לעתיד


 • עד היום מצאתי הצלחה בהשגת מס התלמידים המשוער ,יהיה אפשרי לסמוך על היוזמה לשנים הבאות לכל שכבה בביה"ס או בשכבות ז – ח .
 • תואות מבחני מיפוי1 , שליש1 , שליש 2 , מיפוי2 מעידות על עליה ניכרת בתוצאות התלמידים שבאוכלוסיית היעד.
Big image

חדשנות

 • מספר גדול של תלמידים הנרשמים למגמה מדעית בתיכון (18 בשנה שעברה לעומת 25 עד 30 בשנה נוכחית)
 • מספר תלמידים שנהנים בהיותם במגמה מדעית ( בסיס למקצועות מדעיים לימודים באוניבירסיטאות)
 • גיבוש רב בין מורים לתלמידים ובין התלמידים עצמם.

רצף ההוראה - למידה

בודקים התאמה לפי מבחן מיפוי , בוחרים קבוצה למיצוינות , מתרגלים חןמר כתה ט עם התקדמות בחומר לקראת בגרויות 4 ,5 יח"ל , מחזקים את הדימוי העצמי וחושפים את התלמידים לאורינות מתימטית , בדיקת התקדמות וציונים , בודקים שביעת רצון התלמידים וההורים, לבסוף דיונים בצוות על ההחלטה על הכוונתם ל 4 ת 5 יח"ל .
Big image