יום מקוון

נימוקי התאבדות אלעזר

2 נימוקים בעד ההתאבדות

1. אלעזר רצה להתאבד כיוון שאמר שיהיה לו מר יותר לראות את העיר הקדושה נהרסת ע"י האויבים מאשר למות.

"...הוי מי יתן מותנו כולנו, טרם ראו עיננו את העיר הקדושה ההיא נהרסת בידי האויבים ואת היכל הקדש מחלל וניתץ..."

2. אלעזר מוסיף ואומר אנחנו נהיה עבדים לשונאינו לרומאים ואנחנו צריכים להישאר חופשיים ביוצאנו מהחיים.

"ומות נמות בטרם נהיה עבדים לשונאינו, ובני חורין נשאר בעזבנו את ארצות החיים, אנחנו, נשינו ובנינו'..."

טיעונים כנגד הבחירה

טיעון ראשון: אם היו מאמינים בעצמם היו יכולים בעזרת כוח ה' לכבוש את מצדה מחדש.

טיעון שני : עדיף לחיות כעבד מאשר למות