Organisatievraagstuk

Probleemvaststelling

PKN Pauluskerk Wezep: probleemstelling


Aan de hand van de 6 W's wordt een probleem binnen deze kerkelijke organisatie in kaart gebracht.

Wat is het probleem?

Door uitval van een van de predikanten, het grote aantal vacatures en gebrek aan mensen, wordt het bestaan van de kerkelijke organisatie bedreigt.

Waarom is het een probleem?

De kerk kan zich moeilijk aan de beleidsplannen houden, en het pastorale werk ( daar waar de kerk zich voor inzet) blijft liggen.

Wie heeft het probleem?

In 1e instantie is het Moderamen belast met dit probleem. Ook de kerkenraad, de wijkbezoekers en de Gemeenteleden zelf ondervinden hinder van dit probleem.

Wanneer is het ontstaan?

Het probleem is ontstaan nadat een aantal 'oud gedienden' na zoveel jaren verbonden te zijn geweest aan de kerk, aan de einddatum van hun termijn ( 8 jaar) zijn gekomen. Daarnaast hebben er in de afgelopen 5 jaar 5 verschillende predikanten zich aan de kerk verbonden, waarvan er nu twee parttime werken, en 1 fulltime.

Wat was de aanleiding?

De fulltime predikant is nu wegens gezondheidsklachten ziek. Ook heeft de voorzitter van de Kerkenraad onlangs zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt en is afgetreden. Door een fout in de procedure is er op dit moment geen nieuwe voorzitter aangetrokken en stagneert e.e.a. m.b.t. openstaande vacatures.

Waar is het probleem ontstaan?

Het probleem is ontstaan binnen het Moderamen en de Kerkenraad, en daarmee de gehele Gemeente van de Pauluskerk te Wezep.

Big image

Wie is de Pauluskerk en waar staat zij voor?

Centrale missie van de Pauluskerk:

De Pauluskerk wil een gemeente zijn, waarin de ontmoeting met Jezus Christus centraal staat en door Hem de ontmoeting met God zelf.
De Pauluskerk wil een open gemeente zijn, waarin mensen elkaar ontmoeten. De Pauluskerk wil een diaconale gemeente zijn, die met open ogen en oren in de wereld staat en die mensen zo inspireert dat ze in beweging en tot geloof komen.

Uitdaging:

De uitdaging is een kerk te zijn in een netwerk-tijd. Dat betekent kerk zijn met vloeiendere grenzen, minder afgebakende activiteiten, structuren en taken, en minder vastheid. In deze tijd van geestelijke schraalheid een plaats te kunnen bieden waar mensen er echt bij horen. Een plaats waar de verbinding met God en elkaar veiligheid kunnen leggen.

Identiteit:

De Pauluskerk is een gemeente die:

Veelkleurig is. De confessionele oorsprong wordt gekoesterd, maar daarnaast worden evangelische accenten gezien en gewaardeerd en is er anderzijds belangstelling voor een meer zoekende vorm van geloven.

Missionair gericht wil zijn. D.w.z. dat er een groot verlangen is om te komen tot een steeds groter wordende groep die het evangelie hoort en gelooft.

De Pauluskerk Gemeente telt op dit moment zo’n 2200 gemeenteleden, en is daarmee 1 van de grotere kerken in Wezep. De Hervormde Gemeente Pauluskerk is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, locatie Wezep.