פעולות חשבון במס' מכוונים

חיבור מס' מכוונים - שוני סימן

בודקים לאיזה מספר הערך המוחלט גדול יותר ועל פי הסימן שלא ייקבע סימן התוצאה.

סכום המספרים שווה להפרש בין הערכים המולחטים.

דוגמאות :

(1-)=3+(4-)

1= (3-)+4

חיבור מס' מכוונים - שווי סימן

מחברים את הערכים המוחלטים וסימן התוצאה שווה לסימן המחוברים

דוגמאות :

(6-)=(3-)+(3-)

6=3+3

אליעזר בן יהודה גירסה 1 0002