משימת הגשה בתנ"ך

כתבה מ"ס 1

חגיגה גדולה גרמה להעלמותה של ושתי

המלך חגג בארמונו וכאשר ושתי לא הגיע,החלטה זו גרמה לסילוקה מהארמון.המלך עשה משתה עם השרים הבחירים ביותר שלו במשך חצי שנה.המלך קרא למלכה ושתי לבוא עם כתר המלכות,ושתי סירבה,וכעונש המלך אחשוורוש סילק את ושתי מהארמון.תגובתו של המלך אחשוורוש היה " עשיתי את זה רק כדי שלא שיחשבו שאני חלש ואז כל הבנות בממלכה יעשו כמו ושתי ויתעלמו מבעליהם ויעשו מה שהיא עשתה אז שיראו שאני חזק גירשתי אותה.אני הולך לעשות תחרות שכול הבנות בממלכה שלי יבאו וינסו להדהים אותי ואולי אחת מיהן תהיה המלכה החדשה."התגובה של המלך היתה קשה אך חוק הוא חוק.כל הבנות בממלכה התבקשו לבוא אל המלך ולנסות להדהים אותו.כאן נגמרה הכתבה שלום ולהתראות.

כתבת:אופק מור

כתבה מ"ס 2: ניבחרה מלכה חדשה!

אחרי המון בנות שחיקו כל כך הרבה זמן המלך סוף סוף מצה מלכה חדשה


אחרי כל הבנות שהתחרו להיות איישתו של המלך הייתה אישה ושמה אסתר. היא הקסימה את המלך ביופה ובאישיותה הלבבית.לאסתר יש דוד ושמו מורדרכי היהודי והוא "אימץ" את אסתר בתור ביתו כי הוריה מתו.

כתבת:אופק מור

כתבה מ"ס 6:שלושת המישתים ואסתר מספרת הכול

אסתר הולכת למלך ומזמינה אותו ואת המן למישתה 3 פעמיים ברצף ובפעם השלישית היא "מלשינה" על המן.


אסתר הולכת אל המלך.שהיא מגיע המלך מבי לאסתר את שרבית המלך ושואל מה את רוצה עד חצי המלחות לך אתן,היא ביקשה שהוא והמן יבוא איתה למישתה שהיא ארכת.במישתה המלך שאל מה את רוצה עד חצי המלחות לך אתן,והיא אנתה לו שיבו איתה לעוד מישתה ואתו דבר קרה אך,במישתה השלישי אסתר סיפרה לו שהיא יהודיה ושהמן רוצה להרוג את העם שלה והמלך כעס כל כך שהוא תלה את המן אל אותו העץ שהוא הכין בישביל ליתלות את מורדכיץוכך כולם גארו באושר ואושר.

כתבת:אופק מור