PARAGRAAF 2

China, de fabriek van de wereld

Wat gaan wij jullie vertellen??

Mochten de Chinezen vroeger een Happy Meal eten bij de McDonald's? Waarom wel of niet? Hoe kwam het dat het na 1980 beter ging met China? Wat zijn SEZ' s? Waarom is Nike een multinational en wat is een multinational? Wat is een lagelonen land en wat vindt jij daar van? Dit heeft allemaal te maken met globalisering. Dat is uitwisseling van mensen, informatie en producten.

Een reus ontwaakt

China was tot 1980 een streng comunistisch land. Er was een planeconomie. Dat betekent dat de overheid bepaald wat een bedrijf moet maken en controleerd dat. Toen het met niet zo goed ging als bij de buurlanden, kwamen er vijf speciale economische zones. (SEZ' s) Daar was een vrije markteconomie en ook buitelandse bedrijven waren welkom.

Globalisering....

China en globalisering

In de SEZ' s zijn veel multinationals gevestigd, zoals Nike. Multi=veel; natie=land. Multinationals hebben vestigingen over de hele wereld. Deze multinationals willen graag in China vestigen omdat dat een lagelonenland is. Dat betekend hardwerkende arbeiders, lage lonen, goedkope grond, weinig belastingen en veel vrijheid om mensen aan te nemen en te ontslaan. Deze producten gaan naar het buitenland, dat is export. Ook de Chinezen zelf kopen de producten. China is een enorme afzetmarkt.

Opdracht 8

Wij vinden globalisering geen probleem, maar dat de Chinezen heel hard moeten werken voor weinig geld vinden wij niet goed. Dat ze veel dingen na maken, vinden we niet zo goed alleen ze kunnen er ook weer niks aan doen omdat 'de baas' de opdracht geeft. Dat je films, games en muziek gratis kan downloaden is wel handig en leuk maar het nadeel is dat de Chinezen nog minder betaalt krijgen omdat in de winkels en web shops minder verkocht word.