livet for en husmannsfamilie.

Litt om husmannsfamiliene.

  • Husmannsfamiliene leide et lite jordstykke eller et hus av en bonde.
  • På Østlandet og i Trøndelag måtte husmannsfamiliene arbeide for bonden.
  • Bønnende trengte folk som kunne hjelpe til med gårsarbeid og skogsarbeid av husmannsfamiliene.
  • Derfor ble det vanlig at ektepar som ikke hadde gård selv, fikk leie et lite jordstykke på en bondegård.
  • Der fikk dem bygge hus og ha ei ku, noen sauer eller gris.
  • Når bonden forlangte det, måtte husmannen, husmanskona og barna deres arbeide på gårde, og for det fikk de en liten daglønn.
  • Hvis husmannsfolkene ble syke eller for gamle til å arbeide, kunne bonde kaste dem ut.
  • Når husmannsstua var ryddet, kunne han få unge og spreke folk til å overta plassen.
Big image

Husmannsplass

Laget av:

Anita Særnmo.