TNTT WEEKLY

Week of August 7th, 2017

Big image

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 2017 tại Carthage, Missouri

Happening this week

Xin quý thành viên toàn quốc cùng hướng về TNTT Miền Trung Đông và Miền Trung và hiệp ý cầu nguyện cho các sa mạc sinh Ánh Lửa 24 & 25 và Dấn Thân 18 & Tin Yêu 15. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân xuống trên quý Sa Mạc Sinh và Ban Huấn Luyện. Chúc mọi tham dự viên có được những kỷ niệm khó quên và một cuối tuần tràn đầy ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần đề tinh thần học hỏi được nâng cao. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành cùng quý Trưởng.

Training Camps at Mid-Atlantic Region August 9th-12th

Ánh Lửa 24 | HLHT Cấp 1 | Rockville, MD | MTĐ|

Ánh Lửa 25 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Rockville, MD | MTĐ

Big image

Training Camps at Central region August 10th-13th

Dấn Thân 18 | HLHT Cấp 1 | Lincoln, NE | MTR

Tin Yêu 15 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Lincoln, NE | MTR

Big image
Big image

NATIONAL DIALOGUE ON CATHOLIC PASTORAL MINISTRY WITH YOUTH AND YOUNG ADULTS

VEYM is invited to be part of the National Dialogue on Catholic Pastoral Ministry with Youth and Young Adults.


  • Invitation from Bishop Frank Caggiano, episcopal committee liaison to the National Dialogue.


  • Agenda for National Leadership Network Inaugural Gathering September 17-19, 2017, Chicago, Illinois.

MEMBERSHIP DUES AND NATIONAL VEYM CALENDAR 2017-2018

Để chuẩn bị chu đáo cho niên khóa sinh hoạt của 2017-18, Ban Thường Vụ Trung Ương mời quý Chủ Tịch Miền họp viễn liên (teleconference) vào tối thứ Tư, August 16, 2017, vào lúc 7-8 PM PST (10-11 PM EST)


Agenda- Niên Liễm process & chương trình sinh hoạt năm 2017-2018

CONGRATULATIONS!

Big image

Tân Huynh Trưởng Cấp III, Tr. Phanxicô Phan Quốc Việt, MTĐ

Chúc Mừng Tr. Phanxicô Phan Quốc Việt vừa được chính thức nhập vào hàng ngũ Huynh Trưởng Lãnh Đạo của Phong chào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Nghi thức tuyên hứa thăng cấp Huynh Trưởng Cấp III cho Tr. Việt được xảy ra vào Thánh Lễ sáng thứ Sáu tại Sa Mạc Ánh Lửa 24 & 25. Cầu chúc Tr. Việt luôn là huynh trưởng gương mẫu, tận tâm phục vụ giới trẻ cũng như đào tạo họ trở nên những con người có ích cho cộng đoàn và giáo hội .

Big image

Sister Mary of the Angels

Congratulations to Sister Mary of the Angels (formerly Mai Hạnh) on your Perpetual Profession. May your Eternal Spouse guide you in your journey of faith and witness to God's love in the world!

UPCOMING EVENTS

AUG 25TH

Lửa Hồng 23 | HLHT Cấp 1 | Auburn, WA | MTB | Contact: Tr. Hoàng Thanh Nam

Xuất Hành 3 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | Auburn, WA | MTB

AUG 30TH

Tiberia 11 | HLHT Cấp 3 | Wichita, KS | MTR

SEP 1ST

Vươn Lên 34 | HLHT Cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Kerens, TX | MN | Contact: Tr. Nhật Kelvin

OCT 1ST

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện"

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - Tháng Mân Côi 2017

OCT 29th

Tiệc Tri Ân và Gây Quỹ Trụ Sở TNTT

Miền Trung Đông, Falls Church, VA | Contact: Tr. Hồ Tân Uyên tanuyenho@yahoo.com hoặc Tr. Vũ Cao Lập vucaolap@gmail.com

DEC 3RD

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông