חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה

מגישים:אלון ואבנר

חללי מערכות ישראל

חלל מערכות ישראל הוא מי שנפל בפעילות מבצעית או באימונים או נפטר בעת שהשתתף במלחמות ישראל או במאבקים שקדמו למלחמת העצמאות. במושג זה נכללים חללי המחתרות שנפלו למען תקומת ישראל

חלל מערכות ישראל מובא לקבורה, בדרך כלל, בבית קברות צבאי.

ביום הזיכרון ה'תשע"ה נספרו כ-23,320 חיילים שנהרגו.

נפגעי פעולות האיבה

  1. בישראל, המינוח נפגע פעולת איבה מתייחס על פי החוק למי שנפגע כתוצאה מפעולת טרור על רקע לאומני שנערכה בישראל או כנגד ישראלים בחו"ל.
  2. בשנת 1998 החליטה ממשלת ישראל להוסיף ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל את הנצחת נפגעי פעולות האיבה, והוא נקרא מאז "יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה". בשיקומם של נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם עוסק המוסד לביטוח לאומי, והוא עוסק גם בהנצחתם של חללי פעולות האיבה.
  3. למשל לאחרונה היו פיגועים בעיר פריז שבצרפת כמו למשל ביום שישי אחר הצהריים טרוריסט כלא בני ערובה יהודיים במכולת כשרה ליהודים שנקראת "היפר כשר"שזאת אומרת מאוד כשר.

נזכור ולא נשכח!