Hartstichting

Info

Big image

Over

De Hartstichting heeft ongeveer 120 vaste medewerkers. De strijd tegen hart- en vaatziekten voeren we gelukkig met een veelvoud van dit aantal. Wij werken op allerlei manieren samen met mensen die zich betrokken voelen bij hart- en vaatziekten.

De Hartstichting heeft een hechte samenwerking met De Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaatziekte. Samen vragen we aan mensen om hun eigen verhaal en het verhaal van de Hartstichting door te vertellen.

Een voorbeeld is de jaarlijkse Dress Red Day in september. Onze duizenden volgers op Facebook en Twitter vertellen de boodschap, roepen op in het rood gekleed te gaan en starten hartverwarmende acties om geld in te zamelen.Bron: https://www.hartstichting.nl/over-ons

Actueel nieuws

Big image

Wetenschappelijk onderzoek


De Hartstichting financiert wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. We investeren in onderzoeksthema’s die Nederland belangrijk vindt.

Begin 2014 vroegen we iedereen in Nederland in welke onderzoeksthema’s de Hartstichting geld moet investeren. Hieruit zijn 5 thema’s gekomen die de komende jaren prioriteit krijgen.

Prioriteit in onderzoek

De Hartstichting brengt met deze 5 thema's focus aan in onderzoek en kiest voor thema's die mensen in Nederland belangrijk vinden. Onderzoeksprojecten die vallen binnen deze thema’s krijgen de komende jaren prioriteit.

1. Eerder herkennen van hart- en vaatziekten

2. Hart- en vaatziekten bij vrouwen

3. Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen

4. Acute behandeling van beroertes

5. Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden

Lopend onderzoek

Alle lopende onderzoeken die de Hartstichting steunt, zijn gericht op het bestrijden van hart- en vaatziekten. Bekijk onderzoeken waarin we investeren op het gebied van:

Subsidies voor hoogstaand onderzoek

De Hartstichting investeert in onderzoek en heeft diverse diverse beurzen en subsidievormen, zoals:

  • Persoonsgebonden beurzen voor talentvolle onderzoekers
  • Grote samenwerkingsprojecten met universiteiten, bedrijven en de overheid

Een onderzoeksproject dat subsidie krijgt moet aan strenge regels voldoen. Er gaat een uitgebreide selectieprocedure aan vooraf.

Mening

Ik vind wetenschappelijk onderzoek heel belangrijk. hiermee kunnen wetenschappers oplossingen vinden voor verschillende hart en vaat ziekten. daarom vind ik het super dat de Hartstichting zulke onderzoeken financiert. het mooie van de Hartstichting is dat ze iedereen in Nederland hebben gevraagd in welke onderzoeksthema’s de Hartstichting geld moet investeren. ik vind het fijn dat ze de mensen laten bepalen want hiermee helpt niet alleen de Hartstichting dan mee, maar zo werken we met z'n allen samen om hart en vaatziekten te bestrijden.

Extra

Politieke besluitvorming:

Omdat het onmogelijk is om iedereen in Nederland mee te laten beslissen als er besluiten genomen moeten worden is er politiek. de politiek in ons land houdt zich bezig met het nemen van beslissingen over wat er met de samenleving gebeuren moet.

politici zijn mensen die tot taak hebben verantwoorde keuzen te maken bij maatschappelijke kwesties. de beslissingen die zijn nemen gaan bijna altijd iedereen aan en iedereen merkt elke dag de gevolgen van de politiek.


Belangenorganisatie:

Een belangenorganisatie is een organisatie voor belangenbehartiging. Het gaat vrijwel altijd om een duidelijk omschreven doel met een specifiek maatschappelijk nut en er zijn meestal leden of donateurs betrokken bij de belangenorganisatie.


Maatschappelijke organisatie:

Met maatschappelijke organisaties worden organisaties bedoeld die enerzijds gewoon een bedrijf zijn, bijvoorbeeld een ziekenhuis, maar daarnaast ook een voor iedereen zichtbare maatschappelijke meerwaarde bieden, in dit geval het verzorgen van zieken. Het zijn dus niet zomaar bedrijven, maar bedrijven met een duidelijke, maatschappelijke rol en functie.

Big image