פלקט תלקיט עברית

מגישים: נאור שמסיאן ועידן קיכלי

בני הנוער המתנדבים

פעילות 2 א'- הפקת מידע מטקסט כתוב.
Big image